Skolsköterska

Du är välkommen till oss med tankar och funderingar kring hur du mår och känner dig. Vi hjälper dig med frågor kring kropp, mat, vikt, sömn, stress, motion, tobak, alkohol, droger, sex, ”deppighet”, panikattacker m.m.

Som elev hos oss kommer du att erbjudas hälsosamtal då vi pratar om hur du lever och mår.

Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare till t.ex. till skolläkare, ungdomsmottagning, vårdcentral.

Vi välkomnar alla frågor och inga är fel eller konstiga. Vi har tystnadsplikt.

Välkommen till oss! Elisabeth, Haidi och Anita

Elisabeth Paulsson
Skolsköterska för ES, HA, HT och Lärling
072-516 14 68
elisabeth.paulsson@halmstad.se

Haidi Daneshmir
Skolsköterska för RL, SA och IM/Klara
072-516 14 86
haidi.daneshmir@halmstad.se

Anita Wickbom
Skolsköterska för gymnasiesärskolan, språkintroduktion och medicinskt ledningsansvarig
0709 285173
anita.wickbom@halmstad.se

Skolläkare Annika Jideståhl Persson (tidsbeställning hos skolsköterskan)

  • Gymnasiekatalog

css.php