Skolsköterska

Du är välkommen till oss med tankar och funderingar kring hur du mår och känner dig. Vi hjälper dig med frågor kring kropp, mat, vikt, sömn, stress, motion, tobak, alkohol, droger, sex, ”deppighet”, panikattacker m.m.

Som elev hos oss kommer du att erbjudas hälsosamtal då vi pratar om hur du lever och mår.

Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare till t.ex. till skolläkare, ungdomsmottagning, vårdcentral.

Vi välkomnar alla frågor och inga är fel eller konstiga. Vi har tystnadsplikt.

Välkommen till oss! Elisabeth och Patrik

Elisabeth Paulsson
Skolsköterska för ES, HA, Lärling
072-516 14 68
elisabeth.paulsson@u.halmstad.se

Patrik Stenberg
Vik. skolsköterska för HT, RL, SA, Gymnasiesärskolan
072-516 14 86
patrik.stenberg@halmstad.se

Skolläkare Annika Jideståhl Persson (tidsbeställning hos skolsköterskan)

css.php